Авангардни технологии и машини

Новини

 

К сие К МАРКЕТИНГ ЕООД успешно защити проект по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

11.07.2023

К сие К МАРКЕТИНГ ЕООД успешно защити проект по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността К сие К МАРКЕТИНГ ЕООД чрез ускорен маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама, извличане на максимални дивиденти и бързо позициониране в интернет пространството, достигане до широк кръг от потребители.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията чрез ускорено позициониране в интернет пространството и достигане до широк кръг от потребители, което ще рефлектира в увеличаване на количеството на продажбите и приходите от продажби при оптимизиране на разходите за маркетинг.

Общата стойност на проекта 15 600.00лева, изцяло по линия на Европейския съюз – NextGenerationEU