Авангардни технологии и машини
 

Метални части и инструменти

  • При изработката на метални части и детайли за различни отрасли в индустрията, както и при изработката на инструменти, включително медицински, методите за маркиране и гравиране, които се прилагат са по-прецизни и фини, отколкото използваните при грубите детайли и профили.
  • Тук, особено при по-сложните инструменти и компоненти, все повече навлиза лазерното гравиране и маркиране.
  • За прецизното и перманентно надписване особено са популярни самостоятелните лазерни станции Foba.
  • Използват се също иглонабивните системи, индустриални мастилено-струйни принтери и етикети.
  • При инструментите маркировката на променливата информация често пъти се явява отличителен знак на марката и качеството на продукта.
  • Чeтимостта и общият вид на фирмените знаци, производствената партида, серийният номер, бар-кодовете и 2D кодовете, всички те допринасят за издигане имиджа на марката.
  • Като истински партньор ние разбираме значението на висококачествената маркировка и ви предлагаме изпитани решения на базата на перфектната комбинация от модерни технологии и натрупан през годините опити.